Fólie na okna budov

Fólie na okna budov Solar Screen a Suntek

Bezpečnostní a ochranné fólie

velmi účinně eliminují rizika, která mohou hrozit při poškození skleněné plochy nebo při pokusu o nežádoucí průnik skrze skleněnou plochu (ať už se jedná o pořezání, průnik zlodějem či vandalismus).

Ochranné - síla fólie 100 mikronů - pevnostní kategorie 2B2 pro skla v koupelnách, interiérové skleněné příčky, prosklené dveře doma či v kanceláři. ČSN EN 12600Ochranné
 síla fólie 175 mikronů - pevnostní kategorie 1B1 pro použití ve více frekventovaných prostorách, kde je očekávaná větší intenzita nárazů (sportovní centra, obchodní centra, školy aj.) ČSN EN 12600
  Bezpečnostní
síla fólie 300 mikronů - pevnostní kategorie P1A a P2A zabezpečují skleněné plochy proti násilnému vniknutí osob při kriminalitě a vandalismu. ČSN EN 356

Pro zabezpečení skleněných ploch objektů proti násilnému vniknutí slouží fólie s tloušťkou 300 mikronů.

Tato fólie musí projít zkouškou akreditované zkušebny a splnit podmínky jednotlivých kategorií odolnosti dle EN ČSN 356. Na základě této zkoušky je vystaven akreditovaný certifikát. Na certifikátu je jasně stanovena tloušťka skla s použitou okenní fólií a kategorie odolnosti, která byla splněna.

Montážní firma ručí za správně a odborně nainstalovanou fólii včetně použitého skla.

Při nesprávné manipulaci nebo montáži pozbývá atest platnosti.

Protisluneční fólie

Protisluneční okenní fólie pomohou snížit teplotu v místnosti v letních měsících, zadržují 99% UV záření.

V zimě snižují únik tepla skrze skleněnou plochu, snižují prostup solární energie až o 85%, zlepší vzhled budovy.

Jsou v různým stupních ztmavení.

Reflexní fólie díky svému zrcadlovému efektu znemožňují průhled do místností a mají nejvyšší účinnost odrazu sluneční energie.

Nereflexní okenní fólie, u kterých je potlačená reflexe, mohou být použity i na okna historických a památkově chráněných objektů.

Privátní a designové fólie

  • Jsou určeny k ochraně Vašeho soukromí
  • Zachovají prostup viditelného světla
  • Zpravidla imitují pískované sklo
  • Velké množství vzorů a dekorů
  • Zadrží 99% UV záření
  • Barevné fólie vylepší design interiéru

Nemáte dostatek soukromí? Vytvořte si privátnost prostředí zneprůhledněním skleněné plochy pomocí okenní privátní fólie. Okenní privátní fólie lze rozdělit na Okenní privátní průsvitné a současně neprůhledné a Okenní privátní neprůsvitné a současně neprůhledné.